Informacije o firmi

Naš tim

Željko Samardžić
Direktor
Email: zesalans@gmail.com
Mob: +38163467930

Luka Samardžić
Menadžer prodaje
Email: luka.lanswgh@gmail.com
Mob: +381637401728